Upravit stránku

Zbytečné náklady a poruchy při výrobě stlačeného vzduchu je možné smysluplně eliminovat pouze vhodným odváděním kondenzátu. Odváděč kondenzátu BEKOMAT pracuje s kapacitním senzorem. Inteligentní elektronika zabraňuje tlakovým ztrátám a minimalizuje náklady na energii. Z tohoto důvodu se pořizovací náklady na BEKOMAT ve srovnání s přístroji s časově řízeným vypouštěcím ventilem vrátí často již během půl roku.

Použití:

Nulové ztráty stlačeného vzduchu během odvodu kondenzátu na:

Hladinově řízené odvádění kondenzátu - funkce odvaděče BEKOMAT:

Kondenzát je přiveden vstupním otvorem a shromažďuje se v nádobce. Ventil je nejdříve zavřený, protože řídícím vedením a elektromagnetickým ventilem probáhá přes membránu vyrovnání tlaku. Větší plocha za membránou způsobuje vyšší uzavírací sílu. Sedlo membrány zůstává těsně uzavřené. Když se nádobka naplní kondenzátem, pak kapacitní hladinový sensor vyšle v maximálním bodě signál, magnetický ventil sepne a prostor nad membránou se odvzdušní. Díky snižujícímu se tlaku nad nenbrábou se tato vzedá ze sedla membrány, přetlak v nádobce tlačí kondenzát do vypouštěcího vedení.

  • kompresorech
  • výstupních chladičích
  • vstupních nádobách
  • předfiltrech a výstupních filtrech z vymrazovacích sušiček
  • předfiltrech adsorpčních sušiček
  • filtrech pro odstranění kondenzátu a oleje
  • potrubních ohybech

Informace ke stažení

Nahoru